Uprzedzenia i stereotypy przeszkadzają w naborze…

PULS BIZNESU , autor: Dcz , oprac.: GR

maj 11, 2007

Uprzedzenia i stereotypy przeszkadzają w naborze

Najbardziej dyskryminowane grupy na rynku pracy to osoby po 50. roku życia i niepełnosprawni.

Tak wynika z ankiety portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl. Aż 90 proc. respondentów uważa, że w Polsce są grupy społeczne pomijane lub dyskryminowane na rynku pracy. Tylko 1,5 proc. jest przeciwnego zdania. Najczęściej pomijane grupy to, zdaniem internautów, osoby po 50. roku życia (61 proc), niepełnosprawni (51 proc), byli więźniowie (48 proc), młode matki (48 proc), długotrwale bezrobotni (47 proc.) oraz wchodzący na rynek pracy (44
proc). Co ciekawe, na byłych więźniów częściej wskazywali pracodawcy niż inni uczestnicy badania.

Kto jest dyskryminowany

Najbardziej dyskryminowanymi grupami na rynku pracy są także, według badanych, osoby po 50. roku życia i niepełnosprawni, a na trzecim osoby wchodzące na rynek pracy. Pracodawcy zwrócili też uwagę na problem bezrobocia wśród byłych sportowców i na dyskryminację osób z innych kręgów kulturowych.

Jak przejawia się dyskryminacja na rynku pracy Według 62 proc. ankietowanych kierowaniem się uprzedzeniami i stereotypami przy wyborze kandydata na posadę. Inne objawy to: nierówny dostęp do ofert pracy lub brak odpowiednich ofert, niechęć do zatrudniania na czas nieokreślony lub na umowę o pracę, niższa niż przeciętna w danym środowisku czy branży płaca.

Jak temu zaradzić

Ponad połowa ankietowanych pracowników uważa, że do stosowania polityki równych szans" i aktywizacji biernych zawodowo grup społecznych przyczyniłyby się szkolenia zawodowe i ułatwiające powrót na rynek pracy, promowanie otwartego rynku pracy dla wszystkich poprzez kampanie społeczne i dostosowanie miejsc pracy do potrzeb określonych grup (oba wskazania po 43 proc).

Ankietowani pracodawcy są odmiennego zdania. Najczęściej wskazywanym przez nich udogodnieniem jest zmniejszenie kosztów pracy (68 proc), a dopiero w dalszej kolejności szkolenia zawodowe (48 proc.) czy dostosowanie miejsc pracy do potrzeb określonych grup (45 proc).

Ankieta została przeprowadzona w ramach II edycji akcji Pracodawcy dla aktywizacji", mającej zachęcić pracodawców do otwarcia się na różne grupy społeczne. Odpowiedziało na nią w sumie 2489 osób.

Więcej Puls Biznesu.