Pracodawcy przeciwni wyrównaniu pomocy

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

sty 17, 2007

Wspieranie zatrudnienia. Pracodawcy przeciwni wyrównaniu pomocy. ZMIANA PRAWA.

Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne nie zgadzają się na zrównanie publicznej pomocy dla otwartego i chronionego rynku pracy. Przedstawione do konsultacji założenia ustawy o wspieraniu zatrudnienia i integracji niepełnosprawnych nie prezentują konkretnych rozwiązań docelowych lecz jedynie przedstawiają kontekst prac legislacyjnych, które mają być prowadzone w przyszłości – twierdzą eksperci Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Zdanie to podziela także Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna. Obie organizacje zrzeszające przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne przede wszystkim skrytykowały pomysł wyrównania publicznej pomocy dla pracodawców z otwartego i chronionego rynku pracy. W ich opinii zakłady pracy chronionej zasługują na dodatkową 22 stycznia mija termin rocznych rozliczeń wpłat na PFRON. Radzimy jak to zrobić. Tygodnik Prawa Pracy pomoc skoro wypełniają zadania związane z rehabilitacją niepełnosprawnych. Dodatkowo przedstawiony projekt założeń nic nie mówi o wyrównaniu obowiązków pracodawców ze sfery prywatnej i publicznej w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zdaniem przedsiębiorców prywatnych należy ostatecznie zlikwidować przywileje administracji rządowej i innych instytucji publicznych w zakresie obowiązku zatrudniania osób niepełnosprawnych. Pracodawcy pozytywnie ocenili natomiast przedstawiony w założeniach pomysł ujednolicenia orzecznictwa o niepełnosprawności. Obecnie funkcjonujące systemy są niespójne i nie korespondują ze sobą. Prowadzi to do absurdalnych sytuacji wzajemnego nieuznawania orzeczeń czy nawet ich wykluczania – tłumaczy Jan Zając prezes POPON. Pisaliśmy o tym Pomoc publiczna dla wszystkich pracodawców musi być taka sama -GP nr 242/2006.