Z byłym pracownikiem trzeba się podzielić zwrotem składek

Rzeczpospolita (2011-12-15), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

gru 15, 2011

Nawet kilka lat po rozwiązaniu umowy o pracę byłemu zatrudnionemu trzeba zwrócić składki nienależnie pobrane z jego pensji. Może on ponadto rościć sobie prawo do odsetek za zwłokę w wypłacie wynagrodzenia – czytamy w Rzeczpospolitej.

Otrzymaliśmy z ZUS informację o przekroczeniu w 2005 r. rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe naszej byłej pracownicy, co spowodowało nadpłatę tych składek, a jednocześnie niedopłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Czy w takiej sytuacji powinniśmy potrącić podatek dochodowy. W jakiej wysokości nasza firma powinna zwrócić byłej pracownicy nadpłacone składki i czy przysługują jej odsetki – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Nadpłatę składki emerytalnej i rentowej należy wypłacić byłej pracownicy po pomniejszeniu jej o niedopłaconą kwotę składki zdrowotnej. Kwota zwrotu, przed odliczeniem różnicy w składce zdrowotnej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w miesiącu dokonania zwrotu według wskaźników obowiązujących w roku wypłaty, a nie w roku, w którym doszło do przekroczenia. Zaliczkę na podatek należy jeszcze obniżyć o część składki zdrowotnej, która wówczas nie została odliczona wskutek przeoczenia rocznej kwoty ograniczenia.

W związku z wypłatą kwoty nadpłaconych składek płatnik ma obowiązek wystawić byłej pracownicy informację PIT-11, jako że uzyskała przychód ze stosunku pracy. Pracownica ma prawo domagać się wypłaty odsetek z tytułu opóźnienia w wypłacie części jej wynagrodzenia, które stanowią składki społeczne.
W opisanej sytuacji pracodawca przeoczył fakt, że podstawa wymiaru składek u tej pracownicy, liczona narastająco od początku 2005 r., przewyższyła górną granicę limitu 72 690 zł i nadal składki te przekazywał do ZUS. W konsekwencji powstały różnice między składkami należnymi a odprowadzonymi W tej sytuacji firma ma obowiązek dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych za miesiąc, w którym wykazała złe podstawy i kwoty składek.

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 grudnia 2011 r.