Koszty ochrony środowiska

Rzeczpospolita (2011-12-19), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

gru 19, 2011

Jak czytamy w Rzeczpospolitej zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszone są za:
– wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza;
– wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
– pobór wód;
– składowanie odpadów.

W 2010 roku firmy z tytułu korzystania ze środowiska poniosły koszty rzędu 87 mln złotych. Największy udział stanowiły opłaty z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza. Obecnie stanowią one w strukturze opłat 51%.

Od 1 stycznia 2002 roku przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania do Urzędu Marszałkowskiego tak zwanej opłaty produktowej obliczanej w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu. Zgodnie z ustawą o obowiązkach w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63 poz. 639 z 2001 r.), opłata produktowa rozumiana jest jako opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach, a także opłata obliczana i wpłacana w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów wymienionych w załącznikach 2 i 3 do ustawy, z wyłączeniem akumulatorów kwasowo-ołowianych.

Podstawowym celem ustawy jest nałożenie na przedsiębiorcę wytwarzającego lub importującego wybrane produkty lub produkty w opakowaniach, obowiązku zapewnienia odzysku a zwłaszcza recyklingu odpadów powstałych z tych opakowań i produktów. Obowiązek ten może być realizowany przez zakłady w dwojaki sposób: przez organizację odzysku lub samodzielnie.

Więcej w Rzeczpospolitej z 19 grudnia 2011 r.