Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2011-12-20), autor: MPiPS , oprac.: GR

gru 20, 2011

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zostało podpisane 16 grudnia 2011 r.

Ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2012 r. należy pamiętać, że nie może być ona większa od kwoty 105.780 zł, czyli od trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy – zgodnie z art. 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r.Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.). Od nadwyżki ponad tę kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Natomiast 60 proc. od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (wynoszącej 3.526 zł) stanowi kwota 2.115,60 zł, będąca w 2012 r. minimalną podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących.