Rząd zapowiada zmiany w świadczeniach rodzinnych

Rzeczpospolita (2011-12-21), autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

gru 21, 2011

Zmniejszy się liczba uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych, pod koniec 2012 r. więcej najbiedniejszych rodzin otrzyma wsparcie.

Tak wynika z zapowiedzi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które zostały przedstawione podczas wczorajszej debaty w Sejmie nad projektem budżetu na przyszły rok – donosi Rzeczpospolita.

Przepisy dotyczące rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi pozostaną bez zmian. Chcemy jednak przywrócić kryterium dochodowe dla osób pobierających to świadczenie z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny. Wzrost liczby świadczeniobiorców spowodowany jest nie tylko zniesieniem kryterium dochodowego, ale także wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, który rozszerzył krąg uprawnionych do tych świadczeń (sygn. P 27/07 i P 41/07). Kusi też niemała kwota tego świadczenia. Z tytułu opieki nad członkiem rodziny wymagającym pomocy dostaje się 502 zł miesięcznie. Taka opieka jest traktowana jak samozatrudnienie, gdyż uprawniony do świadczenia jest także ubezpieczony w ZUS i NFZ.

Pod koniec roku rząd planuje także zwiększyć kryterium dochodowe, od którego zależy prawo do wypłaty zasiłku rodzinnego. Nieoficjalnie się mówi, że może wzrosnąć nawet o 10 proc. Obecny limit nie zmienił się od 2004 r. i wynosi 504 zł na członka rodziny, a gdy do zasiłku uprawnione jest niepełnosprawne dziecko, zasiłek przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 583 zł. Zamrożenie tego kryterium spowodowało spadek o połowę liczby uprawnionych do tego świadczenia.Więcej w Rzeczpospolitej z 21 grudnia 2011 r.