Czy e-dokumenty są mniej ważne niż papierowe

Dziennik Gazeta Prawna (2011-12-29), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

gru 29, 2011

Ubiegający się o rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przesłał do ZUS drogą elektroniczną skany dokumentacji medycznej będącej podstawą do otrzymania świadczenia.
Trochę się obawia, że otrzyma rentę, a w przyszłości historia jego choroby zaginie. Czy słusznie?

Nie – odpowiada Rzeczpospolita. Osoba składająca do ZUS dokumenty drogą elektroniczną nie musi się obawiać, że będą one gorzej zabezpieczone niż papierowe. ZUS bowiem ma obowiązek prowadzenia akt sprawy zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. W przypadku dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej organ rentowy umieszcza w systemie teleinformatycznym odwzorowane cyfrowo dokumenty papierowe składające się na akta sprawy i opatruje poświadczeniem autentyczności. Wówczas dokumenty papierowe otrzymane od zainteresowanego, po ich odwzorowaniu cyfrowym i umieszczeniu w systemie teleinformatycznym organu rentowego, są zwracane ubezpieczonemu na jego wniosek. Dodatkowo bezpieczeństwo takiej dokumentacji gwarantuje to, że ZUS przechowuje odwzorowane cyfrowo dokumenty przez okres 50 lat. Dowodem (odpisem) potwierdzającym treść akt sprawy prowadzonych w formie elektronicznej są wydruki z systemu teleinformatycznego organu rentowego. Jeżeli akta sprawy są prowadzone w formie papierowej, jeden egzemplarz decyzji w sprawach świadczeń organ rentowy dołącza do akt sprawy.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28 grudnia 2011 r.