Resort finansów nie planuje zmian w uldze rehabilitacyjnej

Dziennik Gazeta Prawna (2011-12-29), autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

gru 29, 2011

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnosprawnym i takim, które mają na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny.

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej,  aby podatnik mógł skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Przepisy ustawy o PIT przewidują, że warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

3) orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16, roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Wydatki, które można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, są wymienione wprost w ustawie o PIT. Wydatki rehabilitacyjne, albo odliczane są w pełnej wysokości, albo w granicach limitu. W przypadku odliczenia nielimitowanego niezbędne jest udokumentowanie ich poniesienia oraz wysokości kwoty, w jakiej zostały poniesione. Przy odliczeniu limitowanym konieczne jest jedynie wykazanie, że wydatki były ponoszone.Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 grudnia 2011 r.