Rencista socjalny dorobi więcej

Rzeczpospolita (2011-12-29), autor: kwa , oprac.: GR

gru 29, 2011

Dopiero gdy pensja rencisty socjalnego przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, prawo do świadczenia będzie zawieszane. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o rencie socjalnej, wchodząca w życie 1 stycznia 2012 r.

Oznacza to, że renciści socjalni do świadczenia z ZUS od Nowego Roku będą mogli dorobić 2391,20 zł. Dziś limit ten wynosi 30 proc. średniej pensji, czyli 1024,80 zł.

Nowelizacja dotyczy ponad 248 tys. osób pobierających rentę socjalną. Tylko ok. 2 proc. z nich pracuje.
Reszta nie podejmuje zatrudnienia m.in. z obawy przed utratą świadczenia.

Do renty socjalnej uprawnione są osoby pełnoletnie, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia, w trakcie nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 grudnia 2011 r.