Ile zapłacimy za wycinkę drzew

Rzeczpospolita (2011-12-30), autor: .zj , oprac.: GR

gru 30, 2011

W 2012 r. wzrosną stawki za korzystanie ze środowiska i kary za usuwanie drzew – informuje Rzeczpospolita.

Nowe stawki opłat środowiskowych na 2012 r. zostały określone nie w rozporządzeniach, ale w obwieszczeniach, ponieważ nie zmieniają się zasady ich naliczania. Zarówno obwieszczenie w sprawie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska, jak i to w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni, podnoszą opłaty o 2,6 proc, czyli o tyle,  ile wyniosła inflacja w 2010 r.

Stawki na 2012 r. za usunięcie drzewa liczone za 1 cm obwodu pnia na wysokości 130 cm wynoszą od 12,80 do 319,10 zł. Ile konkretnie dla poszczególnych rodzajów i gatunków określa załącznik nr 2 do obwieszczenia. Współczynników różnicujących w zależności od obwodu pnia nadal trzeba szukać w starym rozporządzeniu w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (DzU z 2004 r. nr 228, poz.2306).

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 grudnia 2011 r.