Skrócony czasu pracy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym

Dziennik Gazeta Prawna (2011-12-30), autor: Małgorzata Tylewicz-Piwnik , oprac.: GR

gru 30, 2011

W prowadzonym przeze mnie zakładzie pracy zatrudniam osoby niepełnosprawne. W związku ze zmianą przepisów dotyczących czasu pracy osób niepełnosprawnych, polegającą na zrównaniu w tym zakresie sytuacji wszystkich pracowników bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności, proszę o informację, co powinna zrobić osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, by po 1 stycznia 2012 r. nadal korzystać z przywileju skróconego czasu pracy – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Zgodnie z art. 15 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji od 1 stycznia 2012 r. ze skróconych norm czasu pracy nadal będą mogły korzystać osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, pod warunkiem że przedłożą pracodawcy zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Brak przedmiotowego zaświadczenia w ich przypadku będzie oznaczał, że ósma godzina pracy nie będzie już traktowana jako godzina nadliczbowa.

Uprawnionym do wystawiania zaświadczeń, jest lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników, a w przypadku jego braku również lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną.
Warto zaznaczyć, że koszty badań związanych z wystawieniem takiego zaświadczenia zawsze ponosi pracodawca. Art. 15 ustawy o rehabilitacji nie obliguje natomiast pracodawców do kierowania do lekarza medycyny pracy pracowników niepełnosprawnych w celu uzyskania wspomnianego wyżej zaświadczenia. Z inicjatywą odbycia przedmiotowego badania powinien wystąpić zainteresowany pracownik, informując o tym pracodawcę, który wystawia na tej podstawie stosowne skierowanie.

Jedynym wymogiem dotyczącym treści zaświadczenia jest w myśl przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji by zawierało ono wskazanie, iż w odniesieniu do danego pracownika celowe jest stosowanie skróconej normy czasu pracy. W celu uniknięcia późniejszych trudności interpretacyjnych warto zatroszczyć się o to, by w zaświadczeniu pojawiła się też data jego obowiązywania.
Należy również pamiętać, że bez względu na datę wydania zaświadczenia przez lekarza realną możliwość skorzystania z uprawnienia do pracy w skróconym wymiarze da pracownikowi przedłożenie tego dokumentu pracodawcy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 grudnia 2011 r.