O połowę krótsze przedawnienie

Rzeczpospolita (2012-01-02), autor: mrz , oprac.: GR

sty 2, 2012

ZUS będzie mógł dochodzić zapłaty zaległości tylko przez pięć, a nie jak dotychczas, dziesięć lat – informuje Rzeczpospolita.

Tak wynika ze zmian wprowadzonych w art. 24 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585, z późn. zm.). To bardzo ważna zmiana, która powinna ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej, gdyż ustanawia taki sam okres przedawnienia zaległości składkowych, jaki jest przyjęty dla zaległości podatkowych. Okres przedawnienia będzie skrócony także dla zaległości wobec KRUS.

W myśl art. 27 ustawy deregulacyjnej do biegu przedawnienia należności z tytułu składek, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2012 r., zaczyna się stosować nowe przepisy i skrócony okres przedawnienia. Jeśli jednak przedawnienie rozpoczęte przed 1 stycznia 2012 r. nastąpiłoby zgodnie z dotychczasowymi przepisami wcześniej, stosuje się korzystniejszy dla przedsiębiorcy termin.

Skrócony pięcioletni okres przedawnienia będzie miał także zastosowanie do dochodzenia od ZUS zwrotu nadpłaconych składek. Trzeba jednak pamiętać, że okres przedawnienia może zostać wydłużony. Stanie się tak zgodnie z art. 24 ust. 6h wprowadzonym nowelizacją do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która weszła w życie 20 lipca 2011 r. (DzU nr 138, poz. 808). W myśl tego przepisu bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu nawet na dwa lata, do dnia wydania w sprawie nadpłaconych składek wyroku przez sąd lub decyzji przez inny organ.

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 grudnia 2011 r.