Ulgi pozbawiają prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Rzeczpospolita (2012-01-03), autor: mrz , oprac.: GR

sty 3, 2012

Pracownice po urlopie macierzyńskim i wychowawczym, a także pracownicy i przedsiębiorcy powyżej 55 lat nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych – czytamy w Rzeczpospolitej.

To samo dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na preferencyjnych zasadach. Takie są skutki przepisów, w myśl których nie można opłacać za takie osoby składek na Fundusz Pracy.

Rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz we wniosku do ministra pracy i polityki społecznej zwraca uwagę, że zgodnie z art. 71 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jednym z warunków przyznania bezrobotnemu prawa do zasiłku jest to, że w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy były za niego opłacane przez co najmniej 365 dni składki na Fundusz Pracy.
Tymczasem w art. 104a – 105 tej samej ustawy przewidziano wiele zwolnień z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy. Z takich zwolnień korzystają osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które osiągnęły – kobiety – co najmniej 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Z tego zwolnienia korzystają zatrudniający ich pracodawcy.

Pracodawcy nie opłacają też składek za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego.
Ten sam problem dotyczy tysięcy osób, które zdecydowały się na założenie nowej działalności gospodarczej, i przez dwa pierwsze lata jej prowadzenia mogą opłacać niższe składki ZUS. W ich przypadku brak prawa do zasiłku dla bezrobotnych bierze się z tego, że opłacają składki od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabywa jednak tylko ten, którego składka była płacona od co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 2 stycznia 2012 r.