Pracownicy zus będą migać

SUPER NOWOŚCI , autor: BAD , oprac.: GR

sty 12, 2007

ZUS dla niepełnosprawnych. Pracownicy ZUS będą migać.

Osoby z niepełnosprawnością słuchową nie muszą już obawiać się wizyty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Pracownicy ZUS zajmujący się bezpośrednią obsługą klientów zostali przeszkoleni w zakresie posługiwania się językiem migowym i obsługi osób głuchoniemych. 51 pracowników sal obsługi klientów wszystkich oddziałów Zakładu poznało 300 podstawowych znaków i zwrotów używanych w języku migowym. W każdym oddziale jest obecnie przynajmniej jeden pracownik, który potrafi porozumieć się w tym języku. Dzięki temu osoby niesłyszące zgłaszające się osobiście do ZUS mogą liczyć na pomoc w załatwianiu wszelkich spraw. Szkolenie prowadzili przedstawiciele Polskiego Związku Głuchych 60-godzinny kurs zakończony był egzaminem praktycznych umiejętności. Szkolenie pracowników z języka migowego to kolejne działania ZUS na rzecz ułatwiania obsługi klientów niepełnosprawnych – mówi Małgorzata Bukała rzecznik ZUS w Rzeszowie. Na przyszły rok zaplanowane są następne kursy po to aby doskonalić umiejętności nabyte w tym roku. Szkolenie pracowników z języka migowego to kolejne działania ZUS na rzecz ułatwiania obsługi klientów niepełnosprawnych – podkreśla Małgorzata Bukala rzecznik ZUS w Rzeszowie jedna osoba z informacji ogólnej została przeszkolona w stopniu podstawowym. Dotychczas Zakład koncentrował się przede wszystkim na usuwaniu barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W rzeszowskim oddziale wybudowane zostały specjalne podjazdy dla klientów poruszających się na wózkach inwalidzkich odpowiednio przystosowane zostały toalety a na parkingach wydzielono specjalnie oznaczone miejsca dla niepełnosprawnych.