Wyższe świadczenia z ZUS

Rzeczpospolita (2012-01-04), autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

sty 4, 2012

Rząd zajął się projektem nowelizacji ustawy emerytalnej. W myśl najnowszej wersji od 1 marca tego roku najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o 71 zł, a nie 68 zł, jak pierwotnie planowano – informuje Rzeczpospolita.

Usunięto istotny błąd wskazany przez Rządowe Centrum Legislacji. Chodzi o to, że pierwotnie nowela mogła doprowadzić do nierównego traktowania emerytów w zależności od tego, kiedy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia.

Przykładowo, gdyby ta sama osoba, którą staż uprawnia tylko do minimalnej emerytury, złożyła wniosek do ZUS 29 lutego 2012 r., dostałaby minimalne świadczenie z 2011 r. powiększone o 68 zł waloryzacji kwotowej, czyli 796,18 zł. Gdyby zaś poczekała jeden dzień i dokumenty złożyła do ZUS dopiero 1 marca, otrzymałaby – w myśl wcześniejszego projektu – minimalną emeryturę podwyższoną o wskaźnik waloryzacji 104,8 proc, czyli tylko 763,13 zł. Doprowadziłoby to do nierównego traktowania emerytów i taki przepis mógłby zostać zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego.
W wypadku rencistów pobierających świadczenie z tytułu częściowej niezdolności do pracy minimalna renta wyniesie 613,38 zł miesięcznie.

Kobiety pobierające okresowe emerytury kapitałowe, czyli panie urodzone po 1948 r., które otrzymują takie świadczenie między 60. a 65. rokiem życia, dostaną podwyżkę emerytury pobieranej z I i II filaru podzieloną na dwie części. Dodatki wypłacane razem z emeryturą czy rentą zostaną zaś podwyższone o wskaźnik procentowy waloryzacji, czyli 104,8 proc. Przykładowo dodatek pielęgnacyjny za tajne nauczanie wzrośnie ze 186,71 zł miesięcznie o niecałe 20 zł.

Waloryzacją zostaną objęte także inne świadczenia, m.in. emerytury z KRUS, mundurówki, a także zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty dla kombatantów oraz inwalidów wojennych i wojskowych.

Co ważne, waloryzacja kwotowa ma zostać przeprowadzona tylko w 2012 r. Od 2013 r. wróci waloryzacja procentowa, jednakże mniej korzystna niż dotychczas. W przyszłym roku świadczenia z ZUS zostaną powiększone wyłącznie o wskaźnik inflacji, bez uwzględnienia dodatkowo wskaźnika co najmniej 20-proc. wzrostu wynagrodzeń, jaki był stosowany dotychczas.

Więcej w Rzeczpospolitej z 3 stycznia 2012 r.