Możesz rozliczać się raz na kwartał

Rzeczpospolita (2012-01-05), autor: Beata Sadowska , oprac.: GR

sty 5, 2012

Sporym udogodnieniem dla firm jest uiszczanie zaliczek na podatek dochodowy cztery razy do roku – czytamy w Rzeczpospolitej.

Wysokość zaliczek płatnych kwartalnie, inaczej niż przy zaliczkach w formie uproszczonej, zależy od rzeczywiście osiągniętego dochodu. Zasady ich obliczenia są takie jak przy zaliczkach miesięcznych, tyle że wpłaty są rzadsze.

W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych ten sposób rozliczenia regulują art. 44 ust. 3g – 3e ustawy o PIT. Mogą go stosować wyłącznie mali podatnicy i rozpoczynający działalność i nie ma znaczenia, czy z działalności gospodarczej płacą podatek liniowy czy według skali podatkowej.
O wyborze tej metody wpłacania zaliczek przedsiębiorcy kontynuujący w 2012 r. działalność gospodarczą muszą zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach PIT do 20 lutego 2012. Ci, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że do 20 lutego roku podatkowego podatnik zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego w formie pisemnej o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

U przedsiębiorców rozliczających się według skali obowiązek wpłacania zaliczki powstaje poczynając od kwartału, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (3091 zł).
Opodatkowani liniowo wpłacają zaliczki kwartalne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30C, a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały, z uwzględnieniem art. 27b, czyli również tak jak przy zaliczkach miesięcznych, możliwe jest odliczanie od dochodu strat oraz składek ZUS i odliczanie od podatku składki zdrowotnej.
Przy zawieszeniu działalności gospodarczej obowiązują te same zasady co przy zaliczkach miesięcznych – za okres zawieszenia zaliczek się nie wpłaca.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 stycznia 2012 r.