Deklaracje VAT można składać cztery razy do roku

Rzeczpospolita (2012-01-09), autor: Beata Sadowska , oprac.: GR

sty 9, 2012

Duże podmioty składające deklaracje kwartalne mają obowiązek wpłacać zaliczki na poczet należnego zobowiązania. Małym podatnikom jedynie wydłuża się okres rozliczeniowy – jest nim kwartał; w pozostałym zakresie nic się nie zmienia w stosunku do rozliczeń miesięcznych – czytamy w Rzeczpospolitej.

Trzeba przy tym pamiętać, że okresem rozliczeniowym jest kwartał roku kalendarzowego, a nie dowolnie wybrany przez podatnika okres trzech następujących po sobie miesięcy.
Tylko jedna grupa podatników ma obowiązek kwartalnego rozliczenia, są to mali podatnicy którzy wybrali metodę kasową. Wszyscy inni mogą, ale nie muszą.

Jeśli się zdecydują na tę metodę, mają obowiązek pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie pierwszy raz złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Firma rozpoczynająca działalność w trakcie roku podatkowego składa zawiadomienie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęła wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 stycznia 2012 r.