Jeśli po porodzie matka zostaje w szpitalu, a opiekę nad dzieckiem przejmuje ojciec?

Rzeczpospolita (2012-01-10), autor: Radosław Kaczmarek , oprac.: GR

sty 10, 2012

20 grudnia 2011 r. żona urodziła syna i z tego tytułu ma prawo do zasiłku macierzyńskiego. 23 grudnia szpital wypisał ich oboje. 28 grudnia małżonka miała poważny wypadek komunikacyjny i obecnie przebywa w szpitalu. Czy w tej sytuacji, jeżeli jestem zatrudniony na umowę o pracę, mogę otrzymać zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad synem? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Jeśli stan zdrowia uniemożliwia kobiecie opiekę nad noworodkiem, może ją przejąć jego ojciec lub najbliższy członek rodziny. Osoby te uzyskają za ten czas zasiłek opiekuńczy pod warunkiem, że przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Matka w pierwszych ośmiu tygodniach od porodu nie może przerwać urlopu macierzyńskiego, gdyż jest to okres wyznaczony dla kobiet w celu powrotu do pełnej sprawności psychofizycznej. Gdy w tym czasie stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad potomkiem, a zajmie się nim ubezpieczony ojciec dziecka, może uzyskać prawo do zasiłku opiekuńczego za dodatkowy okres.Więcej w Rzeczpospolitej z 9 stycznia 2012 r.