Jak często wolno zmieniać formę opodatkowania

Rzeczpospolita (2012-01-11), autor: Krzysztof Rustecki , oprac.: GR

sty 11, 2012

W zeszłym roku wybrałem opodatkowanie działalności gospodarczej w formie liniowej. Obecnie chciałbym wrócić do zasad ogólnych. Czy możliwa jest zmiana formy opodatkowania, tj. czy mogę na 2012 r. wrócić do zasad ogólnych, które prawdopodobnie będą dla mnie w tym roku korzystniejsze – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ustawy o PIT wybór sposobu opodatkowania dokonany w danym roku dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek, bądź oświadczenie o zastosowaniu form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. A zatem aby zrezygnować z liniowego opodatkowania na 2012 rok, czytelnik do 20 stycznia 2012 r., musi zawiadomić pisemnie naczelnika swojego urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania.

Przepisy nie ograniczają częstotliwości zmian sposobu opodatkowania, z tym że zmiany takie nie mogą być dokonywane w trakcie roku podatkowego, a wybrany sposób rozliczenia podatku dotyczy całego roku. Można zatem nawet na każdy rok zmieniać sposób opodatkowania z liniowego na zasady ogólne i na odwrót, kierując się przewidywanymi dochodami w przyszłym roku lub korzyściami podatkowymi.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 stycznia 2012 r.