Zagraniczny staż dla niepełnosprawnych…

DZIENNIK , autor: Urszula Płońska , oprac.: GR

maj 14, 2007

Jeszcze tylko do jutra niepełnosprawni mogą powalczyć o płatny staż w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń na praktykę rozpoczynającą się 1 października mija o północy 15 maja.

Staże skierowane są zarówno do absolwentów szkół wyższych, jak i do osób posiadających niższe kwalifikacje. Warunkiem ubiegania się o wyjazd jest m.in. dobra znajomość jednego z oficjalnych języków UE i drugiego języka, pełnoletniość (ukończone 18 lat w chwili rozpoczęcia stażu), posiadanie zaświadczenia o niepełnosprawności oraz obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub kraju kandydującego.

Zachętą do aplikowania na staż – oczywiście poza zdobyciem cennego doświadczenia zawodowego -może być zagwarantowane wynagrodzenie (miesięcznie 1119,37 euro), zwrot kosztów

podróży oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe przez cały okres trwania praktyki.

Aby ubiegać się o przyjęcie na staż, należy przesłać pocztą elektroniczną formularz zgłoszeniowy (na adres stages@europarl.europa.eu) oraz – co bardzo ważne – informację o niepełnosprawności i szczególnych potrzebach z nią związanych.

Osoby, które zostaną przyjęte na staż, będą ponadto musiały dosłać kopię paszportu lub innego dokumentu tożsamości, kopię ostatniego świadectwa nauki lub dyplomu uniwersyteckiego, pisemne referencje wystawione przez wykładowcę uczelni wyższej lub list polecający od osoby prowadzącej działalność zawodową oraz dokument poświadczający niepełnosprawność.

Więcej Dziennik.