Na niepełnosprawnych czeka praca w urzędzie

Rzeczpospolita (2012-01-12), autor: Katarzyna Wójcik-Adamska , oprac.: GR

sty 12, 2012

Prawie w każdym naborze do służby cywilnej pierwszeństwo mają osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. To efekt ostatniej zmiany przepisów – czytamy w Rzeczpospolitej.

Zgodnie z obowiązującą od końca listopada nowelizacją ustawy o służbie cywilnej, jeżeli wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w urzędzie jest niższy niż 6 proc, przysługuje im pierwszeństwo w zatrudnieniu. Preferencja działa, gdy znajdą się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania – tłumaczy Agnieszka Pietrzak, adwokat w KKPW. Dlatego w ogłoszeniach o naborze zamieszczana jest informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia oferty pracy wskaźnik ten był niższy, wyższy czy równy 6 proc.

Co najważniejsze, nowelizacja dotyczy nie tylko naboru na szeregowe stanowiska w służbie cywilnej, ale także posady naczelników czy dyrektorów poszczególnych wydziałów i departamentów. Gdyby niepełnosprawny kandydat, który zakwalifikował się do końcowej fazy konkursu, został pominięty podczas obsadzania wolnego stanowiska, będzie mógł walczyć przed sądem o nawiązanie stosunku pracy.

W służbie cywilnej jest zatrudnionych ok. 120 tys. osób. By osiągnąć wymagany przez przepisy wskaźnik zatrudnienia na poziomie 6 proc, do administracji publicznej powinno przyjść dodatkowo około 4 tys. niepełnosprawnych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 stycznia 2012 r.