Przedstawicielstwo zagraniczne skorzysta z uproszczonych zasad księgowania

Dziennik Gazeta Prawna (2012-01-12), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

sty 12, 2012

Od 1 stycznia 2012 r. zmieniły się zasady związane z tworzeniem w Polsce przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Zmiany dotyczą m.in. dokumentacji składanej wraz z wnioskiem, na podstawie którego dokonuje się wpisu do rejestru przedstawicielstw – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

W tym kontekście należy pamiętać, że przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, musi prowadzić dla niego oddzielną rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Jednak z uwagi na fakt, że działalność przedstawicielstw zgodnie z art. 95 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej sprowadza się wyłącznie do promocji i reklamy gospodarki kraju, z którego przedstawicielstwo pochodzi, faktycznie oznacza to, że przedstawicielstwo takie nie prowadzi działalności gospodarczej.

W takim przypadku przedstawicielstwa mają prawo do skorzystania z uproszczeń. W praktyce oznacza to brak konieczności dokonywania odpisów aktualizujących i tworzenia rezerw oraz stosowania prostszych wzorów sprawozdania finansowego. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych rozporządzeniem przedstawicielstwa stosują przepisy ustawy o rachunkowości.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 11 stycznia 2012 r.