Tylko 54 rodzaje prac dadzą….

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

maj 15, 2007

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ma już gotowy wykaz prac w szczególnych warunkach i prac o szczególnym charakterze, które będą uprawniać do emerytur pomostowych. Jak udało się nam ustalić, wykaz obejmuje 54 rodzaje prac (a nie zawodów). Rząd chciał go ujawnić dopiero po przyjęciu przez Sejm ustawy o emeryturach pomostowych. Jednak związki zawodowe i pracodawcy domagają się przekazania go do konsultacji społecznych. Chcą, aby został on przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Komisji Trójstronnej, czyli 21 maja. Centrale związkowe domagają się od rządu wycofania projektu ustawy o emeryturach pomostowych z konsultacji wynikającej z ustawy o związkach zawodowych. Ich zdaniem prace nad nowymi przepisami należy rozpocząć w ramach tzw. umowy społecznej. Projekt ustawy powinien być bowiem wynikiem konsensusu między rządem, pracodawcami i związkami zawodowymi. Dopiero wtedy. mógłby trafić do Sejmu, który miałby obowiązek uszanować osiągnięty między partnerami społecznymi kompromis. Gdyby przyjęto takie rozwiązanie, prace nad ustawą wydłużyłyby się jednak i nie wiadomo, czy miałaby ona szansę wejść w życie 1 stycznia 2008 r.

Nowy wykaz

Tylko do końca tego roku osoby wykonujące prace w szkodliwych warunkach mogą przechodzić na wcześniejsze emerytury na obecnych zasadach.

– Zarzuty związków zawodowych, że odbieramy prawo do wcześniejszych emerytur, są bezpodstawne. Rząd przyznaje bowiem prawo do świadczeń pomostowych wszystkim osobom zatrudnionym w szczególnie trudnych warunkach lub też wykonującym prace niebezpieczne, które mają wpływ na bezpieczeństwo publiczne – mówi Romuald Poliński, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Jego zdaniem likwidacja możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę przez niektóre grupy zawodowe wynika tylko z tego, że wymieniające je rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.), po ponad dwudziestu latach jest już anachroniczne.

– Wprowadzanie nowych technologii w sposób rewolucyjny zmieniło warunki pracy w wielu zawodach. Praca w nich przestała być więc taka szkodliwa. Tylko tam, gdzie to się nie udało, np. hutnicy nadal muszą wykonywać prace bezpośrednio przy piecach w bardzo wysokich temperaturach, prawo do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej musi być utrzymane – wyjaśnia Romuald Poliński.

Resort pracy przyjął bowiem, że tylko praca w ekstremalnych warunkach środowiska determinowanych' siłami natury lub procesami technologicznymi może być uznana za pracę wykonywaną w szczególnych warunkach. Natomiast za prace o szczególnym charakterze zostały uznane prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej, która wraz z wiekiem obniża się i jest to proces naturalny.

– Piloci, kontrolerzy ruchu, maszyniści, od których zależy zdrowie lub życie ich własne oraz innych osób, nadal będą korzystać z możliwości wcześniejszego zakończenia pracy i przejścia na emeryturę pomostową – dodaje Romuald Poliński.

Więcej Gazeta Prawna.