Zyskają ofiary poszkodowane przez przestępstwa…

Gazeta Prawna , autor: Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz , oprac.: GR

maj 15, 2007

Organizacje społeczne będą mogły wytaczać powództwa i wstępować do postępowania o roszczenie dla ofiar przestępstwa.

Poszkodowane ofiary przestępstwa będą mogły liczyć na większą pomoc przy dochodzeniu roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, wówczas gdy stanowiłby on przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Powództwa o takie roszczenia będą mogły wytaczać organizacje społeczne, do których statutowych zadań należy pomoc ofiarom przestępstw. Organizacje te będą również mogły wstępować do postępowania w każdym jego stadium – przewiduje projekt Ministerstwa Sprawiedliwości nowelizujący ustawę z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296).

Zgodę na pomoc organizacji społecznej będzie musiał wyrazić sam poszkodowany. Najbardziej skorzysta z pomocy, wówczas gdy na przykład z powodu stanu zdrowia albo braku pieniędzy sam miałby trudności z samodzielnym dochodzeniem roszczeń.

– Wprawdzie większa liczba uczestników procesu może doprowadzić do wydłużenia postępowania, ale jeżeli przedstawiciel organizacji będzie dobrze przygotowany do rozprawy, to wówczas sprawa będzie toczyła się szybko – mówi sędzia Waldemar Żurek z Krakowa.

Organizacje społeczne będą więc mogły wspomagać poszkodowanych, których nie stać na adwokata – wyjaśnia sędzia.

Projekt przewiduje rozszerzenie sposobu zabezpieczenia roszczeń poszkodowanego. Sądy będą mogły zobowiązać sprawcę przestępstwa do zapłaty uprawnionemu jednorazowo, albo okresowo określonej sumy, aby w ten sposób zabezpieczyć roszczenie o rentę. Będą mogły również zobowiązać go do wyłożenia z góry kosztów leczenia z tytułu odpowiedzialności za utratę ciała lub utratę życia żywiciela albo rozstrój zdrowia.

Więcej Gazeta Prawna.