Koniec emerytalnych przywilejów…

Gazeta Wyborcza , autor: Leszek Kostrzewski , oprac.: GR

maj 15, 2007

Wcześniejsze emerytury tylko do końca tego roku. Od 1 stycznia 2008 r. zastąpią je mniej korzystne emerytury pomostowe,tzw. pomostówki. Gazeta" dotarła do nowej, ministerialnej listy zawodów uprawniających do przejścia na pomostówki. Sprawdź,kto ma do nich prawo.

Emerytalna rewolucja dotyczy osób urodzonych wiatach 1949-68. Dla urodzonych wcześniej i później zostają utrzymane dotychczasowe przepisy (piszemy o nich dalej). Od stycznia 2008 roku radykalnie ograniczona zostanie lista zawodów, które uprawniały do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę (nowa lista zawodów przygotowana przez Ministerstwo Pracy – na stronie poniżej). Je dyną grupą, która zachowa prawo do wcześniejszej emerytury są górnicy (piszemy o nich obok). Pozostali uprzywilejowani dostaną emerytury pomostowe, tzw. pomostówki. Pomostówki będą prawdopodobnie niższe nawet o połowę od obecnych wcześniejszych emerytur, a dodatkowo osoby je pobierające nie będą mogły dorabiać. Prawo do pomostówek stracą m.in. dziennikarze i aktorzy. A co z kobietami, które dotychczas mogły przechodzić na wcześniejsze emerytury w wieku 55 lat i po 30 latach pracy Dotychczas z tego prawa korzystało co roku kilkanaście tysięcy Polek. Od stycznia 2008 r. utracą ten przywilej. Nie będą miały także prawa do pomostówek. Dla kobiet to prawdziwa rewolucja. Będą musiały pracować do 60. roku życia!

Nauczyciele Na pierwszą wersję listy zawodów rząd ich nie wpisał. Po protestach środowiska minister pracy się ugiął i nauczyciele znaleźli się na liście (więcej o pomostówkach dla nauczycieli – na następnej stronie).

Wszystkie rewolucyjne zmiany rządu dotyczą urodzonych między 1 stycznia 1949 r. a31 grudnia 1968 r. Ale uwaga! Nowe przepisy obowiązują od stycznia 2008 r. Do końca tego roku uprawnieni do wcześniejszej emerytury będą mogli z niej skorzystać na starych, korzystniejszych zasadach. Jakie warunki muszą spełnić?

Po pierwsze: znajdą się na wciąż obowiązującej liście zawodów uprawniających do przejścia na wcześniejszą emeryturę (patrz: rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. (DzU nr 8, poz. 43 ze zm.) oraz na stronie www.gazeta.pl/pieniadze (do wyszukiwarki wpisz szczególne zawody"). W rozporządzeniu są m.in. dwa wykazy zawodów: A i B. Jeśli chcesz iść na wcześniejszą emeryturę, musisz swój zawód znaleźć na tej liście (lub kilku innych, które też są wymienione w rozporządzeniu). W wykazie A są wymienione zawody, których przedstawiciele mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 55/60 lat (kobiety/mężczyźni). Warunek: staż 20/25 lat, z tego min. 15 lat w warunkach szczególnych. Odnajdą się tu m.in. dekarze, kierowcy ciągników i telefonistki.

Wykaz rodzajów prac w szczególnych warunkach

1. Prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali i ich wzbogacaniu (bez prac wykonywanych w górnictwie).

2. Prace udostępniające i eksploatacyjne związane z urabianiem minerałów skalnych (bez prac wykonywanych w górnictwie).

3. Prace bezpośrednio przy produkcji koksu w bateriach koksowniczych i sortowanie koksu.

4. Prace przy wypychaniu koksu z baterii koksowniczych.

5. Prace bezpośrednio przy produkcji materiałów formierskich i izolacyjno-egzotermicznych używanych w odlewnictwie i hutnictwie.

6. Prace przy ręcznym załadunku i wyładunku pieców komorowych wyrobami ogniotrwałymi.

7. Prace przy ręcznym załadunku i rozładunku wyrobów ceramicznych na wózki piecowe.

8. Formowanie wyrobów ogniotrwałych przy użyciu ręcznych narzędzi wibracyjnych.

9. Prace przy ręcznym formowaniu, odlewaniu, czyszczeniu i szkliwieniu wyrobów ceramicznych.

IQ. 11. 12. 13.

Ratownictwo morskie.

Prace na statkach żeglugi morskiej.

Prace ma morskich platformach wiertniczych.

Prace na urządzeniach wiertniczych bezpośrednio przy poszukiwaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

14. Prace przy obróbce odwiertów w górnictwie otworowym: ropy naftowej, gazu ziemnego,siarki.

15. Prace przy obsłudze urządzeń wiertniczych w górnictwie otworowym siarki.

16. Spawanie łukowe i cięcie termiczne w pomieszczeniach o bardzo malej kubaturze.z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków,zbiorniki, rury itp.).

17. Malowanie, nitowanie i montowanie elementów wyposażenia w pomieszczeniach o bardzo malej kubaturze z utrudnioną wentylacją (jak wyżej).

18. Prace wewnątrz cystern, kotłów i zbiorników po substancjach

Więcej Gazeta Wyborcza.