Jak zaksięgować podatek od nieruchomości w 2012 roku?

Dziennik Gazeta Prawna (2012-01-24), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

sty 24, 2012

Rozliczenie podatku od nieruchomości w księgach rachunkowych jest związane z przepisami ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz . 613 z późn, zm,). W związku z tym należy zwrócić uwagę na zmianę, którą od 2012 roku wprowadziła do niej ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Zgodnie z nowymi przepisami podmiot, który jest osobą prawną, musi złożyć deklarację na podatek od nieruchomości, a także wpłacić pierwszą ratę podatku (tj. za styczeń) do 31 stycznia, nie tak jak dotychczas do 15 stycznia.

Następnie zgodnie z art. 6 ust. 9 o podatkach i opłatach lokalnych wpłaty dokonuje się bez wezwania – na rachunek właściwej gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca (poza styczniem). Przy tym należy pamiętać, że zasady te nie dotyczą podatników będących osobami fizycznymi.

Jeżeli wartość podatku wykazana w deklaracji nie jest wartością istotną, ujęcie tego kosztu (za cały rok) w księgach rachunkowych następuje w momencie jego naliczenia zapisem: strona Wn konta 450 – Podatki i opłaty, strona Ma konta 220 – Rozrachunki publicznoprawne. Z kolei każdą miesięczną wpłatę księguje się zapisem: strona Wn konta 220 – Rozrachunki publicznoprawne, strona Ma konta 130 – Rachunek bieżący.
Należy jednak pamiętać, że kwestia progu istotności kosztów powinna być zapisana w polityce/zasadach rachunkowości jednostki.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 24 stycznia 2012 r.