Trzeba wysłać zaświadczenia do zus…

Rzeczpospolita , autor: Mrz , oprac.: GR

maj 15, 2007

Jeśli osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne mają dodatkowe zarobki, to muszą się z nich rozliczyć do 31 maja.

Osoby, które poza takim świadczeniem osiągają jakiekolwiek przychody, od których odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne, mają obowiązek przesłać do ZUS wystawione przez pracodawcę zaświadczenie o wysokości przychodów w okresie od 1 marca 2006 r. do końca lutego 2007 r. Podobne zaświadczenie wysyła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracodawca lub zleceniodawca.

Jeśli łączna kwota rocznego przychodu (świadczenie przedemerytalne plus zarobki) przekroczy 14 282,40 zł, to świadczenie lub zasiłek przedemerytalny zostaną obniżone, a nadpłacone przez ZUS kwoty trzeba będzie zwrócić. Jeśli łączne przychody okażą się wyższe niż 19 994,40 zł, ubezpieczony będzie musiał zwrócić świadczenia za okres, w którym jego prawo do zasiłku lub świadczenia powinno być zawieszone.

Więcej Rzeczpospolita.