Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecyduje o warunkach obniżenia podatku

Rzeczpospolita (2012-01-26), autor: Michał Januszewski , oprac.: GR

sty 26, 2012

Wystawca faktury korygującej zmniejszającej obrót jest pozbawiony możliwości skorygowania należnego VAT, jeżeli nie posiada potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę – czytamy w Rzeczpospolitej.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wyrobów budowlanych. Charakter prowadzonej działalności powoduje, że w przypadku niektórych transakcji konieczne jest korygowanie wielkości sprzedaży. Jednocześnie zdarzają się sytuacje, gdy pomimo starań spółka nie otrzymuje potwierdzenia, że wystawiona przez nią faktura korygująca została odebrana przez kontrahenta.
Dotychczas spółka nie pomniejszała wykazanego obrotu i wynikającego z niego podatku należnego o kwoty wykazane na fakturach korygujących, w stosunku do których nie posiadała potwierdzenia ich odbioru przez nabywcę.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej spółka wniosła o potwierdzenie, że samodzielną podstawą do obniżenia podatku należnego jest faktura korygująca. Swoje stanowisko uzasadniła tym, że art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, narzucający obowiązek posiadania takiego potwierdzenia w celu obniżenia podatku należnego, jest sprzeczny z dyrektywą 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej („dyrektywa”) oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 23 grudnia 2011 r. (ILPP1/4A3-1288/09/11-S/AW) nie zgodził się z zaprezentowanym przez spółkę stanowiskiem. Argumentował, że wprowadzona przez ustawodawcę konieczność posiadania w takich przypadkach potwierdzeń odbioru faktur korygujących prowadzi do zapewnienia prawidłowości rozliczeń VAT, a treść art. 29 ust. 4a ustawy o VAT nie pozostaje w kolizji z prawem Unii Europejskiej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 stycznia 2012 r.