PIT-11 niekoniecznie na papierze

Rzeczpospolita (2012-01-27), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

sty 27, 2012

Jeśli pracownik się na to zgodzi, to firma może przez Internet wystać mu informację o jego przychodach, kosztach ich uzyskania, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz składkach ZUS – czytamy w Rzeczpospolitej.

Dla firm zatrudniających wiele osób przekazywanie informacji PIT-11 to uciążliwy obowiązek administracyjny.
Wysyłanie ich przez Internet może być więc znacznym ułatwieniem. Przypomnijmy, że formularz ten należy przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na jego miejsce zamieszkania. Nie ma wątpliwości, że aby przez Internet przekazać PIT-11 fiskusowi, należy w odpowiednim formacie wysłać go za pośrednictwem przygotowanej przez Ministerstwo Finansów platformy
www.e-deklaracje.gov.pl.
Niezbędny jest do tego kwalifikowany podpis elektroniczny.

Z odpowiedzi Izby Skarbowej w Warszawie z 21 października 2011 r. wynika, że do przesyłania PIT-11 przez Internet nie jest niezbędny firmowy portal. Wystarczy poczta elektroniczna i zgoda pracownika na przekazanie formularza w ten sposób.

W ten sam sposób w interpretacji z 7 lipca 2011 r. odpowiedziała Izba Skarbowa w Katowicach. Zgodziła się na wysłanie pocztą elektroniczną, przez agencję pracy tymczasowej, wygenerowanej informacji PIT-11 w formacie PDF opatrzonej „podpisem tradycyjnym”. Zaakceptowała także inne rozwiązanie: możliwość umieszczenia takiego pliku na zabezpieczonej platformie internetowej i zapewnienie dostępu do niego pracownikowi po podaniu hasła. W obu wypadkach podatnik musi zgodzić się na taką formę przesłania informacji, a ciężar dowodu, że została ona doręczona, spoczywa na płatniku.

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 stycznia 2012 r.