Rusza refundacja dla firm zatrudniających skazanych

Dziennik Gazeta Prawna (2012-01-27), autor: Paweł Jakubczak , oprac.: GR

sty 27, 2012

Przedsiębiorcy zatrudniający więźniów będą mogli już za około dwa tygodnie składać do dyrektorów jednostek penitencjarnych wnioski o refundację 20 proc. ich wynagrodzeń – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Minister Sprawiedliwości 23 stycznia 2012 r. podpisał rozporządzenie w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Zrobił to niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Komisji Europejskiej akceptującej zmiany w programie N 519/2007 – Program pomocy publicznej dla przedsiębiorców zatrudniających osoby pozbawione wolności.
– Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw z prośbą o jego pilne opublikowanie – mówi dla „DGP” Wioletta Olszewska z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z informacji jakie uzyskał dziennik od Grzegorza Paczowskiego, wicedyrektora departamentu Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Rządowym Centrum Legislacyjnym, wynika, że prawdopodobnie zostanie opublikowane w poniedziałek. Przy takiej sytuacji zacznie obowiązywać w połowie lutego.

Od 8 marca 2011 roku zatrudnionym osobom skazanym przysługuje co najmniej minimalne wynagrodzenie za wykonywaną pracę (w tym roku 1500 zł). Do tej daty wynosiło połowę tej kwoty. Konieczność podwyższenia płacy (w wielu przypadkach nawet o 100 proc.) odstraszyła pracodawców i zatrudnienie więźniów znacznie spadło.

Zgodnie z rozporządzeniem aby otrzymać dofinansowanie, pracodawca będzie musiał złożyć raz na kwartał wniosek w tej sprawie do dyrektora więzienia, w którym zatrudnieni przez nią skazani odbywają karę.
Do pierwszego wniosku o wypłatę ryczałtu przedsiębiorca załączy potwierdzoną kopię aktualnego odpisu z rejestru sądowego albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27 stycznia 2012 r.