Lepiej być młodym i sprawnym…

DZIENNIK BAŁTYCKI , autor: . Ap , oprac.: GR

maj 15, 2007

Najbardziej dyskryminowanymi grupami społecznymi na rynku pracy są osoby po 50 roku życia oraz niepełnosprawni -wynika z ankiety portalu rekrutacyjnego Pracuj, pi.

Ankieta została przeprowadzona w ramach II edycji akcji Pracodawcy dla aktywizacji", mającej zachęcić pracodawców do otwarcia się na różne grupy społeczne. Aż 90 proc. użytkowników portalu uważa, że w Polsce istnieją grupy społeczne, które są pomijane lub dyskryminowane na rynku pracy. Tylko 1,5 proc. badanych jest przeciwnego zdania.

Osoby pracujące i poszukujące pracy, zapytane o pomijane na rynku pracy grupy, najczęściej wskazywały na osoby starsze, niepełnosprawnych, a także byłych więźniów, młode matki, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby wchodzące na rynek pracy. Co ciekawe, na byłych więźniów jako grupę dyskryminowaną znacząco

częściej wskazywali pracodawcy niż pozostali uczestnicy badania.

Osoby po 50 roku życia oraz niepełnosprawni są również, zdaniem ankietowanych, najbardziej dyskryminowanymi grupami na rynku pracy. Na trzecim miejscu wśród najbardziej dyskryminowanych grup znalazły się osoby dopiero wchodzące na rynek pracy. Pracodawcy zwrócili też uwagę na problem bezrobocia wśród byłych sportowców oraz na dyskryminację osób z innych kręgów kulturowych.

Akcja Pracodawcy dla aktywizacji" to nie tylko badanie wśród użytkowników naszego portalu. Podobnie jak w pierwszej edycji, przekażemy 2 zł z każdego ogłoszenia rekrutacyjnego, umieszczonego w maju w portalu, na szkolenia zawodowe dla osób niepełnosprawnych organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. W wyniku zeszłorocznej edycji uzbierano ponad 20 tys. złotych. Za tę kwotę uda się przeszkolić 30 osób.

Jako najczęstszy przejaw dyskryminacji na rynku pracy wymienia się kierowanie się uprzedzeniami i stereotypami przy wyborze kandydata do pracy. Na kolejnych miejscach wymieniane są: nierówny dostęp do ofert pracy/brak odpowiednich ofert pracy, niechęć do zatrudniania na czas nieokreślony/na umowę o pracę oraz niższa niż przeciętna w danym środowisku czy branży płaca.

Wyrównać szanse

Ponad połowa ankietowanych, zapytana o działania, które mogłyby przyczynić się do stosowania polityki równych szans" i aktywizacji biernych zawodowo grup społecznych, wskazywała na szkolenia zawodowe i ułatwiające powrotna rynek pracy. Na kolejnych miejscach znalazło się promowanie otwartego rynku pracy dla wszystkich poprzez kampanie społeczne oraz dostosowanie miejsc pracy do potrzeb określonych grup.

Pracodawcy myślą inaczej

Co ciekawe, głosy pracodawców dotyczące powyższego zagadnienia były zupełnie odmienne niż pozostałych uczestników rynku pracy. Najczęściej wskazywanym przez nich udogodnieniem było zmniejszenie kosztów pracy, a dopiero w dalszej kolejności szkolenia zawodowe czy dostosowanie miejsc pracy do potrzeb określonych grup.

Więcej Dziennik Bałtycki.