Podstawę składek z wychowawczego trzeba liczyć jak do zasiłku

Rzeczpospolita (2012-01-30), autor: Adam Karwański , oprac.: GR

sty 30, 2012

Od stycznia 2012 roku podstawę wymiaru danin na ubezpieczenia społeczne osób korzystających z urlopu rodzicielskiego ustalamy tak jak wysokość chorobówki – informuje Rzeczpospolita.

Jak wynika z informacji na stronie ZUS, od stycznia 2012r. każda firma, która udzieliła urlopu wychowawczego, ma obowiązek rozliczać z tego tytułu składki. Do końca ubiegłego roku za osobę, która korzystała z urlopu wychowawczego w dwóch lub więcej firmach, tylko jedna z nich liczyła te składki.
Pozostałe były zwolnione z tego obowiązku. A teraz będzie tak tylko ze składką zdrowotną. Natomiast składki emerytalno-rentowe muszą rozliczać wszyscy pracodawcy, którzy udzielili takiego urlopu na wychowywanie dziecka.

Aby ustalić podstawę wymiaru składek z urlopu wychowawczego, należy kolejno:

1. Sprawdzić okres, z którego liczymy średnią wynagrodzeń

2. Ustalić, jakie składniki z tego okresu stanowią podstawę wymiaru składek

3. Dopełnić pensję I Inne składniki podlegające uzupełnieniu

4. Sumę wynagrodzeń podzielić przez odpowiednią liczbę miesięcy

5. Porównać średnią do 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia; jeśli średnia jest od niższa od limitu – to od niej trzeba liczyć składki, gdy okaże się wyższa od limitu – składki liczymy od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia

6. Od ustalonej podstawy naliczyć składkę emerytalną w wysokości 19,52 proc. i rentową w wysokości 6 proc. (od lutego w wysokości 8 proc.)

7. Naliczyć składkę zdrowotną od kwoty równej świadczeniu pielęgnacyjnemu, tj, 520 zł

8. Wykazać wszystkie składki w raporcie RCA (w miejscach przeznaczonych na składki podlegające finansowaniu przez pracodawcę), a następnie przenieść do deklaracji DRA – wykazując w bloku IV w polach 10,11,12 (społeczne) oraz w bloku VII w polu 03 (zdrowotną).

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 stycznia 2012 r.