Proporcję czasem uzgodnij z fiskusem

Rzeczpospolita (2012-01-30), autor: Aneta Szwęch , oprac.: GR

sty 30, 2012

Przedsiębiorca, który rozszerza działalność o usługi zwolnione, musi ustalić z urzędem skarbowym wstępną wysokość współczynnika do odliczania podatku naliczonego od zakupów związanych z funkcjonowaniem całej firmy – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dotychczas wykonywałem wyłącznie czynności opodatkowane. Pod koniec grudnia 2011 r. rozszerzyłem przedmiot działalności o usługi pośrednictwa w zawieraniu umów kredytu na zakup samochodów, które są zwolnione z VAT. Pierwszą fakturę za pośrednictwo w zawieraniu umów kredytu wystawiłem w styczniu tego roku. W styczniu poniosłem wydatki, które służą jednocześnie obu rodzajom działalności. Nie wiem, w jakiej części mogę odliczyć VAT od tych zakupów. Proporcja wstępna na 2012 r., obliczona na podstawie obrotu za 2011 r., wyniosła bowiem 100 proc. Czy to oznacza, że w trakcie 2012 r. mogę w całości odliczać VAT od wszystkich zakupów dotyczących działalności mieszanej, a dopiero po zakończeniu 2012 r. dokonam rocznej korekty podatku naliczonego na podstawie rzeczywistych obrotów – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

U podatnika, który rozszerzył dotychczas prowadzoną działalność o czynności zwolnione z VAT, pojawia się problem dotyczący ustalenia wstępnej proporcji, na podstawie której w ciągu roku będzie odliczał VAT od zakupów służących działalności mieszanej. W poprzednim roku podatkowym wykonywał on bowiem wyłącznie czynności opodatkowane. Proporcja wstępna obliczona na 2012 r. wynosi więc 100 proc. Nie uprawnia to jednak podatnika do pełnego odliczania VAT od zakupów związanych z działalnością mieszaną w 2012 r„ tj. roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wystąpiła u niego także sprzedaż zwolniona z VAT. Nie może też ustalić tej proporcji w sposób dowolny, na własną rękę. W takiej sytuacji odliczanie podatku naliczonego od czynności związanych zarówno z działalnością opodatkowaną, jak i zwolnioną wymaga uzgodnień z fiskusem. Jak wynika z art. 90 ust. 8 ustawy o VAT, jeżeli podatnik w poprzednim roku podatkowym nie uzyskał obrotu z działalności zwolnionej, osiągając wyłącznie obrót z działalności opodatkowanej, to do ustalenia wysokości kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu powinien przyjąć proporcję wstępną wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 stycznia 2012 r.