Więcej swobody w wykorzystaniu nadpłaty

Rzeczpospolita (2012-01-31), autor: olat , oprac.: GR

sty 31, 2012

Nadwyżka VAT może być zaliczona na poczet zobowiązań w podatku od nieruchomości – czytamy w Rzeczpospolitej.

We wniosku o interpretację firma wyjaśniła, że w deklaracjach VAT-7 wykazuje regularnie nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. Postanowiła, że będzie występować o zaliczenie kwoty zwrotu VAT na poczet różnych zobowiązań podatkowych i należności publicznoprawnych.
W związku z tym zapytała, czy jeżeli nie ma zaległości podatkowych, możliwe jest zaliczenie kwoty zwrotu VAT lub jej części na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

Fiskus odpowiedział negatywnie. Podkreślił, że w analizowanym wypadku spółce przysługuje zwrot VAT.
Organem podatkowym właściwym dla strony w zakresie tego podatku jest naczelnik urzędu skarbowego. W konsekwencji zwrot VAT może zostać zaliczony przez ten organ na zobowiązania podatkowe spółki pozostające w jego właściwości. W interpretacji wyjaśniono, że skoro naczelnik urzędu skarbowego nie jest organem właściwym w sprawach należności spółki z tytułu podatku od nieruchomości i opłat za korzystanie ze środowiska, to nie może dokonywać zaliczenia zwrotu VAT na te zobowiązania publicznoprawne. To stanowisko poparł WSA w Bydgoszczy.

NSA uwzględnił skargę kasacyjną spółki, której fiskus odmówił zaliczenia kwoty zwrotu VAT na poczet innych zobowiązań podatkowych. Jak podkreślił NSA art. 76 ordynacji podatkowej nie zawiera żadnego zastrzeżenia, że zaliczenie musi nastąpić na podstawie właściwości rzeczowej, miejscowej czy innej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 31 stycznia 2012 r.