Projekt sobie, realia sobie…

GAZETA OSTROWSKA , autor: Ew , oprac.: GR

maj 15, 2007

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na otwartym rynku pracy to główny cel projektu ZORON – Związkowa Promocja i Ochrona Równouprawnienia Osób Niepełnosprawnych w Zatrudnieniu. Spośród 49 zakładów z całej Polski, które biorą udział w projekcie, jest ostrowski FP SPOMAX S.A.

Realizatorzy projektu ZORON spotkali się w minionym tygodniu z przedstawicielami władz miasta oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Nie zabrakło także przedstawicieli SPOMAX. – Głównym zadaniem naszego projektu jest przekonanie pracodawców, iż warto zatrudniać osoby niepełnosprawne oraz zachęcanie samych zainteresowanych, by walczyli b swoje prawa – mówił goszczący w Ostrowie koordynator projektu. W projekcie bierze udział 49 zakładów pracy z całej Polski. W każdym z nich powołany jest przedstawiciel – członek związku zawodowego, który tworzy tzw. instytucję ZORON". Pełni on rolę pośrednika w kontaktach pomiędzy partnerami projektu, zarządem przedsiębiorstwa oraz załogą w zakładzie pracy. W ostrowskim SPOMAX przedstawicielami projektu są związkowcy -Mieczysław Kryjom i Włodzimierz Szulc.

– O naszym udziale w ZORON zadecydował fakt, iż jest to projekt realizowany oddolnie, czyli przez związkowców- wyjaśnia Sławomir Jarczak, prezes SPOMAX.-Przekonały mnie fakty, że z inicjatywą wyszli przedstawiciele związków zawodowych – dodał.

Niestety w SPOMAX, Powiatowym Urzędzie Pracy, Urzędzie Miejskim czy w starostwie nie pracują osoby niepełnosprawne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób, powinni przyjąć osobę niepełnosprawną bądź uiszczać opłatę na rzecz Państwowego Funduszu Re-habilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej Gazeta Ostrowska.