Zakłady ubezpieczeń zastosują 3,54-proc. stopę techniczną przy tworzeniu rezerw

Dziennik Gazeta Prawna (2012-02-09), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

lut 9, 2012

Komisja Nadzoru Finansowego w wydawanym Dzienniku Urzędowym ogłosiła maksymalną stopę techniczną. Jej wysokość wynosi 3,54 proc – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz.U. nr 226, poz. 1825) będzie obowiązywała ona od 1 maja 2012 r. Oznacza to, że zakłady stosują ją od tego momentu w odniesieniu do nowo zawieranych umów ubezpieczenia. W praktyce stosuje się stopę równą maksymalnej, gdyż im
mniejsza stopa, tym wyższy wynik po zdyskontowaniu przepływów pieniężnych i wyższe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, a to wpływa na obniżenie wyniku finansowego.

Stopę stosuje się do dyskontowania przepływów pieniężnych z umów ubezpieczenia w celu wyliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Maksymalnej stopy technicznej nie stosuje się do rezerw na skapitalizowaną wartość rent w ubezpieczeniach nieżyciowych, umów ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub ze składką jednorazową, zawartych na okres do ośmiu lat.Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 lutego 2012 r.