Takie programy wyrównuja szanse

NOWOŚCI , autor: ML , oprac.: GR

sty 17, 2007

Takie programy wyrównują szanse.

Pieniądze. Dofinansowanie do sprzętu lub nauki dla osób niepełnosprawnych Można ubiegać się o dotacje w ramach programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oddział Kujawsko-Pomorski PFRON w Toruniu zaczął przyjmować wnioski chętnych do skorzystania z programu „Pegaz 2003" . W ramach programu udzielane będzie dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu sprzętu komputerowego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Jednak niezbędny jest własny wkład w inwestycję – nie mniej niż 10 procent ceny zakupu sprzętu. W przypadku ubiegania się o dotację do wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym udział własny musi być nie mniejszy niż 1 procent ceny.

Termin składania wniosków upływa 28 lutego. W programie „Student – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych" (składanie wniosków od 1 do 28 lutego) chodzi o pomoc w zdobyciu wyższego wykształcenia. Udzielana jest pomoc finansowa na pokrycie kosztów w czasie studiów. W programie mogą uczestniczyć osoby o określonych dochodach, które posiadają orzeczenie o znacznym i o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i dostarczą dokument potwierdzający, że się uczą. Program „Wyrównywanie szans między regionami (wnioski trzeba składać do 31 marca) daje szansę na dofinansowanie wyposażenia obiektów służących rehabilitacji w sprzęt do usprawniania oraz wyposażenie nowych miejsc pracy dla niepełnosprawnych.

Także na tworzenie warsztatów terapii zajęciowej. Z kolei „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" (wnioski do 15 lutego) ma pomóc w dostępie do nauki niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży. Celem programu jest wyrównanie szans oraz poprawa warunków w placówkach gdzie uczą się i mieszkają niepełnosprawni młodzi ludzie (m1). Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl.