Zmiany w kodeksach odciążą sądy…

Rzeczpospolita , autor: Marek Domagalski , oprac.: GR

maj 16, 2007

Większość spraw z ZUS ma trafić do sądów rejonowych Spory o kable i transformatory na posesjach powinna rozwiązać tzw. służebność przesyłu. Udział organizacji społecznych w sprawach cywilnych ma być szerszy.

Trzy ustawy nowelizujące prawo i procedurę cywilną przyjęła we wtorek Rada Ministrów. Teraz trafią do Sejmu.

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o państwowej kompensacie ma skoncentrować sprawy ubezpieczeniowe w sądach rejonowych Z kolei zwykłe sądy cywilne zostaną uwolnione od spraw, które nie mają w pełni cywilnego charakteru. Nie trafią tam sprawy kompensacyjne, czyli o nowy rodzaj świadczenia przyznawanego przez państwo ofiarom niektórych przestępstw umyślnych gdy ofiara nie otrzymała go od sprawcy ani z innego źródła Zamiast sądu decydować ma prezes sądu. Do sądów cywilnych nie trafią także sprawy regulacyjne", a więc spory dotyczące regulacji rynku energetycznego, telekomunikacyjnego i poczty oraz transportu kolejowego. Większość przejdzie z sądów na klasyczną ścieżkę odwoławczą od decyzji administracyjnej (szerzej: Procesy z ZUS wygodniejsze dla ubezpieczonych", Rz" z 19 lutego).

Kolejna nowela k.p.c. przyzna organizacjom społecznym prawo wytaczania spraw cywilnych w imieniu ofiar przestępstw. Pozwoli też sądom w zabezpieczeniu tymczasowym nakazywać na czas procesu wyłożenie z góry na rzecz ofiary przestępstwa pieniędzy na koszty leczenia (szerzej: Pomoc prawna i więcej pieniędzy na leczenie dla ofiar przestępstw", Rz" z 14 maja).

Więcej Rzeczpospolita.