Niepełnosprawni chcą mieć swoich rzeczników…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

maj 16, 2007

Osoby niepełnosprawne chcą powoływać rzeczników równouprawnienia w zakładach pracy. Sprawą wkrótce ma się zająć Komisja Trójstronna.

Wprowadzenie specjalnych stypendiów naukowych dla osób niepełnosprawnych oraz ujednolicenie systemu orzekania o niepełnosprawności to jedne z głównych propozycji zmian legislacyjnych zgłoszonych w trakcie sejmowej konferencji Prawo równych szans – zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Środowisko osób niepełnosprawnych chce także powoływania rzeczników równouprawnienia w zakładach pracy, w których funkcjonują związki zawodowe. Jego zadaniem byłoby m.in. inicjowanie likwidacji barier w zatrudnianiu niepełnosprawnych, kontrolowanie regulaminów pracy, wynagradzania i układów zbiorowych pracy i eliminowanie z nich przepisów antydyskryminacyjnych oraz współpraca z powiatowymi urzędami pracy. Koszty funkcjonowania rzeczników ponosiłby Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ogólnopolskie organizacje związkowe, zaś nadzór nad ich działalnością ma sprawować pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

W prawie 50 przedsiębiorstwach na terenie całej Polski już działają nasi przedstawiciele. Jako przyszli rzecznicy równouprawnienia mogą skutecznie zająć się organizacją zatrudnienia i ochroną pracy niepełnosprawnych – mówi Stanisław Janas, przewodniczący zarządu partnerstwa ZORON- Związkowej Promocji i Ochrony Równouprawnienia Osób Niepełnosprawnych w Zatrudnieniu.

Zgłoszonymi propozycjami ma zająć się teraz Trójstronna Komisja do spraw Społeczno-Gospodarczy.

Więcej Gazeta Prawna.