Zamiast RMUA w szpitalu wystarczy oświadczenie

Rzeczpospolita (2012-02-21), autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

lut 21, 2012

Lekarze nie będą musieli się martwić, czy pacjent ma prawo do leczenia, NFZ zajmie się ściąganiem należności od osób bez ubezpieczenia. Uproszczenie procedur wejdzie w życie dopiero od września – informuje Rzeczpospolita.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało projekt zmian, które mają znacznie ułatwić pacjentom dostęp do opieki medycznej. W myśl nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych szpital nie będzie już żądał od pacjenta przedstawienia RMUA. Sam sprawdzi w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych na podstawie PESEL, czy ma on prawo do leczenia.

Jeśli system nie potwierdzi prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej, chory będzie mógł przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie, a w razie jego braku złoży oświadczenie w tej sprawie. Znajdzie się w nim klauzula: „Jestem świadomy faktu, że w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia będę zobowiązany do zwrotu kosztów udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej”.

Weryfikowaniem tych oświadczeń zajmą się pracownicy, którzy w myśl tych przepisów zostaną zatrudnieni w oddziałach i centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Fundusz zyska też nowe możliwości windykacji takich kwot. Tak jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł dochodzić swoich należności na podstawie szybszej, niż sądowa egzekucji administracyjnej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 lutego 2012 r.