Składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne też można odliczyć

Rzeczpospolita (2012-02-21), autor: Aneta Szwęch , oprac.: GR

lut 21, 2012

Od 2008 r. prowadziłam działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. W sierpniu 2011 r. ją zlikwidowałam, uzyskałam jednak dochód ze względu na sprzedaż składników majątku związanych z tą działalnością. 1 października 2011 r. podpisałam z NFZ umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast 1 grudnia 2011 r. podjęłam pracą, ale dochód z tego tytułu uzyskałam już w 2012 r. W rezultacie po zlikwidowaniu działalności gospodarczej w 2011 r. nie uzyskałam żadnych innych dochodów. Czy składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przeze mnie dobrowolnie w ostatnim kwartale 2011 r. mogę odliczyć od podatku ustalonego od dochodu, który uzyskałam z działalności gospodarczej – pyta czytelniczka „Rz”.

Artykuł 27b ustawy o PIT, określający zasady odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego, nie uzależnia prawa do odliczenia tej składki od tego, czy została ona opłacona obowiązkowo, czy dobrowolnie.
Nie przypisuje również tego odliczenia do określonego źródła przychodów. Odliczenie jest możliwe w każdym przypadku uzyskania przez podatnika dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Dlatego jeśli objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym i określenie wysokości składki nastąpiło zgodnie z przepisami ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, to odliczeniu od podatku dochodowego podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym do wysokości 7,75 proc. podstawy ich wymiaru. Podatek dochodowy za 2011 r. można obniżyć tylko o te składki zdrowotne, które zostały opłacone w tym roku.

W rezultacie w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2011 r. czytelniczka będzie mogła odliczyć od podatku dochodowego, jeśli pozwoli na to jego wysokość, zarówno te składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały opłacone obowiązkowo z tytułu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, jak i te składki na ubezpieczenie zdrowotne, które opłaciła ona dobrowolnie na podstawie umowy zawartej z NFZ.

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 lutego 2012 r.