Polacy są przekonani o dyskryminacji na rynku pracy…

DZIENNIK POLSKI , autor: Kż , oprac.: GR

maj 16, 2007

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez portal Pracuj.pl., najbardziej dyskryminowanymi grupami społecznymi na rynku pracy są osoby po 50. roku życia oraz niepełnosprawni.

Ankieta wykazała, że aż 90 proc. badanych uważa, że w Polsce istnieją grupy społeczne, które są pomijane lub dyskryminowane na rynku pracy. Tylko 1,5 proc. badanych jest przeciwnego zdania.

Osoby pracujące i poszukujące pracy, zapytane o pomijane na rynku pracy grupy, najczęściej wskazywały
na osoby po 50. roku życia (61 proc), niepełnosprawnych (51 proc), a' także byłych więźniów (48 proc), młode matki (48 proc), osoby długotrwale bezrobotne (47 proc.) oraz osoby wchodzące na rynek pracy (44 proc). Osoby po 50. roku życia oraz niepełnosprawni są również, zdaniem ankietowanych, najbardziej dyskryminowanymi grupami na rynku pracy – uważa tak odpowiednio 21 proc. i 20 proc. respondentów. Na trzecim miejscu nalazły się osoby dopiero wchodzące na rynek pracy. Pracodawcy zwrócili też uwagę na problem bezrobocia wśród byłych sportowców oraz na dyskryminację osób z innych kręgów kulturowych.

Więcej Dziennik Polski.