Spółka powinna móc odliczyć VAT zapłacony w cenie wydatków inwestycyjnych zrobionych nie przez nią, tylko przez osoby, które później stały się jej wspólnikami. Warunek – wydatki wiązały się z działalnością tej spółki – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie dotyczącej sporu polskiej spółki z izbą skarbową.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął w czwartek spór między polską spółką, a izbą skarbową.
Pytanie do Trybunału zadał Naczelny Sąd Administracyjny. Pytał, czy przepisy europejskie w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT) pozwalają spółce osobowej odliczyć VAT zapłacony w cenie nieruchomości, jeżeli kupującym nie była sama spółka, tylko jej przyszli wspólnicy.

Czytaj cały artykuł >>