Upadłość lub likwidacja nie zwolnią z badania raportów

Dziennik Gazeta Prawna (2012-03-02), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

mar 2, 2012

Spółki giełdowe nie mogą zrezygnować z badania i przeglądów swoich sprawozdań finansowych nawet, gdy są w upadłości lub likwidacji – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Takie wyjaśnienia zamieścił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w sporządzonym i opublikowanym w lutym 2012 roku raporcie dotyczącym zgodności sprawozdań finansowych tych podmiotów z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

W raporcie KNF ustosunkowała się do wątpliwości wynikających z interpretacji art. 64 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, który zwalnia z badania sprawozdania jednostek, które nie kontynuują działalności.

Z rozporządzeniem ministra finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych wynika obowiązek badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego oraz przeglądu półrocznego skróconego również wobec podmiotów, w stosunku do których ogłoszona została upadłość, a także likwidacja.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 lutego 2012 r.