ZUS nie zabierze emerytury

Dziennik Gazeta Prawna (2012-03-02), autor: Paweł Jakubczak , oprac.: GR

mar 2, 2012

ZUS nie będzie ponownie ustalał prawa do emerytury lub renty, gdy wyłączną przyczyną nieprawidłowej decyzji w sprawie świadczeń był jego błąd – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że ZUS nie może odebrać świadczenia tylko na tej podstawie, iż inaczej ocenił te same dokumenty ubezpieczeniowe, które wcześniej przesądziły o jego przyznaniu. Taką możliwość i to w każdym czasie, dawał mu uchylony przez trybunał art. 114 ust la ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Po wyroku trybunału mogą więc czuć się bezpiecznie osoby, które pobierają emeryturę i rentę, i te, które dopiero złożą wniosek o jedno z tych świadczeń ZUS nie zabierze im pieniędzy dlatego, że źle wyliczył na przykład okres ubezpieczenia uprawniający ich do uzyskania świadczenia.

Trzeba jednak pamiętać, że ZUS ma prawo odebrać emeryturę czy rentę, gdy uzyska nowe dowody lub okoliczności, a więc nieistniejące przed wydaniem przez niego decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość.

Więcej w dzienniku Gazecie Prawnej z 1 marca 2012 r.