Z podjęciem decyzji o formie rozliczenia nie warto zwlekać

Rzeczpospolita (2012-03-05), autor: Aleksandra Tarka , oprac.: GR

mar 5, 2012

W razie przekształcenia spółki kapitałowej w komandytową oświadczenie o wyborze liniowej stawki podatku dochodowego lepiej złożyć zaraz po uchwale wspólników – czytamy w Rzeczpospolitej.

We wniosku o interpretację wnioskodawca wyjaśnił, że jest wspólnikiem spółki komandytowej. Spółka powstała z przekształcenia spółki z o.o. Wpis o przekształceniu do KRS nastąpił 25 sierpnia 2008 r.
Postanowienie sądu o wpisaniu spółki komandytowej do KRS doręczono jej pełnomocnikowi 4 września 2008 r. Kilka dni później wnioskodawca złożył w urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w formie 19-proc. podatku liniowego.

Wnioskodawca podkreślał, że nie mógł złożyć oświadczenia o wyborze opodatkowania liniowego wcześniej niż 4 września 2008 r, gdy powziął informację o wpisaniu spółki komandytowej do KRS. Przed tą datą nie przysługiwało mu w ogóle takie prawo, bo był wyłącznie wspólnikiem spółki z o.o. bez statusu przedsiębiorcy.
Fiskus nie zgodził się z tym stanowiskiem. Zauważył, że 25 sierpnia 2008 r. KRS wydał postanowienie o wpisie do rejestru spółki komandytowej. Zgodnie zaś z art. 552 kodeksu spółek handlowych z chwilą wpisu do rejestru spółka przekształcana stała się spółką przekształconą. Na dzień 31 sierpnia 2008 r. na rachunkach bankowych spółki z o.o. powstał zaś przychód w postaci odsetek w wysokości 12,19 zł. W związku z tym, zdaniem fiskusa, spółka komandytowa uzyskała pierwszy przychód 31 sierpnia 2008 r. To z kolei oznacza, że podatnik spóźnił się ze złożeniem oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania i nie ma prawa stosować 19-proc. stawki.

Komandytariusz zaskarżył interpretację do sądu, ale przegrał. Oddalając skargę, WSA we Wrocławiu zauważył, że kwestię następstwa prawnego w wyniku przekształcenia spółek na gruncie prawa podatkowego reguluje art. 93a § 1 i 2 ordynacji podatkowej. Przewiduje on tzw. sukcesję uniwersalną w zakresie praw i obowiązków podatkowych, czyli następstwo prawne. W ocenie WSA, choć nie można uznać tożsamości spółki przekształcanej i przekształconej, to jednak zachodzi pewnego rodzaju ciągłość, kontynuacja realizacji praw i obowiązków podatkowo-prawnych.

Takiego samego zdania był NSA. Oddalając skargę kasacyjną, przypomniał, że spółka przekształcana nie jest traktowana jako podmiot likwidowany. Proces przekształcenia zależy od woli wspólników, którzy powinni mieć kontrolę na jego skutkami.

Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że formę opodatkowania można wybrać wcześniej, a jeśli później nie ziszczą się przesłanki do korzystania z niej, można wrócić do zasad ogólnych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 2 marca 2012 r.