Vat można zmniejszyć bez potwierdzenia odbioru korekty…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

maj 17, 2007

Przedsiębiorca, który udzielił rabatu, nie musi czekać na potwierdzenie odbioru faktury korygującej. Może od razu obniżyć podatek.

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 lutego br. (III SA/Wa 2297/06).

Kolejny raz sąd potwierdził, że przepis uzależniający prawo do zmniejszenia podatku od otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej jest niekonstytucyjny.

Chodzi o § 16 ust. 4 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. Rozporządzenie co jakiś czas się zmienia, ale przepis ten brzmi ciągle tak samo: potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku- należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie". To spore utrudnienie dla podatników, uzależnia bowiem ich od kontrahentów, którzy nie zawsze spieszą się z przesłaniem po -twierdzenia.

Nie można dodatkowo ograniczać

Jeśli sprzedawca udziela rabatu, powinien zmniejszyć podstawę opodatkowania. Mówi o tym art. 29 ust. 4 ustawy o VAT. Z kolei § 16 ust. 1 rozporządzenia nakazuje wystawić w takim wypadku fakturę korygującą. Wysyłamy ją do kontrahenta i dopiero wtedy, gdy mamy potwierdzenie odbioru, możemy obniżyć podatek należny (§16 ust 4 rozporządzenia). Nie możemy tego zrobić, jeśli takiego potwierdzenia nie dostaniemy. To niekonstytucyjne, bo ten dodatkowy warunek został wprowadzony bez upoważnienia ustawowego. Minister może bowiem określić tylko szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, jakie

powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania. Nie może natomiast wprowadzać dodatkowych ograniczeń prawa do obniżenia podatku. Zgodnie z art. 92 Konstytucji RP rozporządzenia są wydawane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie. Jeśli minister przekroczył upoważnienie, naruszył konstytucję. I to właśnie potwierdził sąd w wyroku z 5 lute -go br. Jego zdaniem upoważnienie zawarte w art. 106 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT nie mogło stanowić podstawy do wprowadzenia dodatkowych warunków obniżenia podatku i negatywnych konsekwencji ich niespełnienia. Dlatego sąd odmówił zastosowania przepisu rozporządzenia (chodziło konkretnie o § 19 ust. 4 rozporządzenia z 27 kwietnia 2004 r.). Jego zdaniem organy podatkowe powinny ustalić, czy podatnik rzeczywiście skorygował faktury i to będzie decydować o prawie do obniżenia obrotu.

A urzędy swoje

Czy ten wyrok zmieni podejście organów podatkowych Mało prawdopodobne. To nie pierwsze orzeczenie sądowe kwestionujące omawiany przepis, podobny pogląd WSA w Warszawie przedstawił w wyroku z 17 sierpnia 2005 r. (III SA/Wa 471/05). Wtedy uznał za niekonstytucyjny § 41 ust. 4 rozporządzenia z 22 marca 2002 r. (mówiący to samo co obecne przepisy). Minister finansów uważa jednak cały czas, że wszystko jest w porządku. Jak czytamy w piśmie z 25 kwietnia 2006 r. (odpowiedź na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich): Obowiązek dokumentowania udzielonych rabatów fakturami VAT, z wyjątkiem faktur wystawianych dla osoby fizycznej , wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy rozporządzenia (…) są w tym zakresie przepisami o charakterze jedynie proceduralnym. Przepis § 16 ust. 4 rozporządzenia ma charakter jedynie uzupełniający i informacyjny dla podatnika i nie wnosi żadnych nowych jakościowo treści normatywnych w stosunku do rozwiązań ustawowych. Regulacja ta ma na celu.wyłącznie przypomnienie podatnikowi o konsekwencjach związanych z niestosowaniem przez niego w omawianym zakresie przepisów ustawowych".

Minister stwierdził też, że przepis ten nie narusza VI dyrektywy. Podobnie uważają urzędy i izby skarbowe. Przykładowo Izba Skarbowa w Kielcach w Interpretacji z 13 grudnia 2006 r. (PP1/443-156/06)

podkreśliła, że przepisy rozporządzenia oznaczają, że podatek wykazany w pierwotnej fakturze podlega rozliczeniu, aż do momentu, gdy podatnik znajdzie się w posiadaniu dowodu, że skutecznie wprowadził do obiegu fakturę korygującą podatek, poprzez doręczenie jej klientowi. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej pełni istotną rolę w systemie VAT opartym na metodzie fakturowej, gdyż zapobiega nieuzasadnionym obniżkom podstawy opodatkowania u dostawcy". Podatnik musi więc mieć potwierdzenie odbioru, gdyż stanowi ono podstawę do obniżenia podatku należnego.

Więcej Rzeczpospolita.