Czy medyczny bonus się opłaca

Rzeczpospolita (2012-03-12), autor: Mariusz Szulc , oprac.: GR

mar 12, 2012

Utrwaliła się interpretacja przepisów o abonamentach, niekorzystana zarówno dla pracowników, jak i dla firm – czytamy w Rzeczpospolitej.

Stanowisko w sprawie opodatkowania PIT abonamentów medycznych długo nie było ustalone. Część organów podatkowych uważała, iż po wykupieniu takich usług dla pracownika otrzymuje on przychód z nieodpłatnych świadczeń, który należy opodatkować. Sprawa trafiła do NSA, który 24 października 2011 r. wydał uchwałę potwierdzającą niekorzystne dla podatnika stanowisko, iż wykupione przez pracodawców pakiety świadczeń medycznych powinny być opodatkowane. W konsekwencji firmy zaczęły opodatkowywać abonamenty medyczne.

Uchwała NSA ma także odniesienie do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli płatnik wcześniej nie uwzględniał w podstawie wymiaru składek opłacanych pracownikom pakietów medycznych, to powinien sporządzić i przesłać korekty do ZUS, a następnie wyrównać niedopłatę wszystkich należności, w tym składek społecznych, zdrowotnej, oraz uiścić odsetki za zwłokę od nieterminowej wpłaty.

Warto pamiętać, że od 1 kwietnia 2011 r. na mocy ustawy nowelizującej z 18 marca 2011 r. zwolnieniu z VAT podlegają również usługi medyczne, jeżeli zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów spełniających warunek podmiotowy (art. 43 ust. 19a). Jednocześnie przepis przejściowy umożliwił podatnikom, na zasadzie prawa wyboru, stosowanie tego zwolnienia już od 1 stycznia 2011 r.

Więcej w Rzeczpospolitej z 9 marca 2012 r.