Urzędy skarbowe boją się czerwcowej fali wniosków…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

maj 17, 2007

Urzędnicy skarbowi spodziewają się w czerwcu zalewu wniosków o Interpretacje. I boją się, że z powodu dużej ich liczby nie zdążą odpowiedzieć na nie w terminie.

Tylko do 30 czerwca 2007 rojku interpretacje prawa podatkowego będą wydawane według obecnych zasad. Od 1 lipca zaczną obowiązywać już nowe, mniej korzystne dla zainteresowanych reguły. Pracownicy organów podatkowych obawiają się więc, że sporo podatników jeszcze w ostatniej chwili zdecyduje się wystąpić do urzędu skarbowego o wydanie interpretacji prawa podatkowego. Będą bowiem chcieli uzyskać interpretację wiążącą dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy. Od lipca nie będą już one wiązały fiskusa. Zdecydują się na wnioski także dlatego, żeby uniknąć płacenia 75 zł za wydanie interpretacji. Dziś jest to bowiem bezpłatne.

Wyścig z czasem

– Spodziewamy się, że urzędy skarbowe zaleje fala wniosków złożonych niemal na ostatnią chwilę – mówią nieoficjalnie urzędnicy.

Według nich podatnicy nie mają dużego zaufania do telefonicznej Krajowe] Informacji Podatkowej, a to właśnie jej pracownicy w wybranych urzędach w kraju zaczną przygotowywać Interpretacje, które potem podpisze minister finansów. Dlatego zapewne masowo złożą wnioski o interpretację na starych zasadach.

Urzędnicy obawiają się, że przy tylu wnioskach złożonych jeszcze w czerwcu mogą nie zdążyć z wydaniem wszystkich interpretacji w terminie, czyli w ciągu trzech (a w bardzo skomplikowanych sprawach – czterech) miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku. Tymczasem przekroczenie tego terminu oznacza wymierne konsekwencje dla fiskusa i budżetu. Brak stanowiska organów podatkowych po upływie tego terminu sprawia, że obowiązującą staje się interpretacji a prawa dokonana przez podatnika we wniosku. Nawet gdyby miała być błędna.

W ministerstwie natomiast zachowuj ą spokój.

– Na razie nie odnotowujemy drastycznego wzrostu wniosków o wydanie wiążących interpretacji prawa podatkowego. Choć rzeczywiście w drugiej połowie czerwca może wpłynąć ich więcej niż zazwyczaj – powiedział nam Jakub Lutyk, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów.

Jak twierdzi, ministerstwo nie zamierza podejmować żadnych odgórnych działań, które miałyby zapewnić wydanie interpretacji w przewidzianym przez prawo terminie trzech miesięcy.

Zasady wydawania interpretacji

Ubiegając się interpretację pamiętaj, że:

wniosek o interpretację złożyć może podatnik, płatnik, inkasent,

a także następca prawny lub osoba – może to zrobić w sprawie, w której nie toczy się postępowanie lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym;

wniosek należy złożyć do właściwego organu podatkowego naczelnika urzędu skarbowego lub celnego, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa;

przedstawić stan faktyczny i zaprezentować własne stanowisko w sprawie forma wniosku może być dowolna; oficjalnego wzoru formularza nie ma, ale ważne jest, aby stan faktyczny, którego dotyczy pytanie podatnika został opisany jak najdokładniej;

organ I instancji wydaje postanowienie w sprawie wiążącej interpretacji prawa podatkowego, które podatnik może zaskarżyć, jeśli uzna, że jest ono nieprawidłowe;

skargę na postanowienie należy złożyć do organy II instancji

– np. od postanowienia naczelnika urzędu skarbowego należy odwołać się do dyrektora izby skarbowej, który w decyzji albo podtrzyma stanowisko organu I instancji, albo je uchyli;

także niekorzystną decyzję organu II instancji podatnik może zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego; jeśli i ten rozpatrzy sprawę na niekorzyść podatnika, to jedyne co można zrobić, to złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Jak opisać sprawę

Ordynacja podatkowa (w art. 14a § 2) wymaga przedstawienia wyczerpująco stanu faktycznego". Ważne jest więc, aby jak najdokładniej opisać sytuację prawną i przedstawić wszystkie elementy, jakie mogą mieć wpływ na interpretację. Ustalenie tego jest jednak uznaniowe, ponieważ ustawodawca nie określił kryteriów, jakie będą decydowały o tym, że przedstawiony przez wnioskodawcę opis sprawy zostanie uznany za wyczerpujący. Wszystko zależy od pytania, m

– Urzędy skarbowe są przyzwyczajone do okresowego natłoku pracy. Tak jest na przykład w czasie akcji rozliczeń rocznych PIT. Naczelnicy będą więc musieli i tym razem tak zorganizować pracę w urzędach, aby wszystkie interpretacje zostały wydane w terminie.

Urząd wie…

– Urzędy skarbowe województwa śląskiego są przygotowane na ewentualny wzrost liczby wniosków o interpretacje. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, naczelnicy urzędów skarbowych przesuną pracowników z innych komórek merytorycznych do pomocy przy wydawaniu interpretacji – uspokaja w rozmowie z Rz" Grażyna Piechota, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Katowicach.

Jak podkreśliła, po niedawnych orzeczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który stwierdził, że urząd skarbowy ma trzy miesiące nie tylko na wydanie interpretacji, ale i na jej doręczenie, czas na wydanie interpretacji praktycznie się skrócił do 2,5 miesiąca

– Urzędy mają tego świadomość i będą musiały robić wszystko, aby w tym okresie się zmieścić.

Więcej Rzeczpospolita.