Rozliczenia międzyokresowe pozwalają na właściwe ujęcie kosztów

Dziennik Gazeta Prawna (2012-03-13), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

mar 13, 2012

Jeżeli otrzymana usługa dotyczy jednego okresu obrachunkowego, a zapłata nastąpi w kolejnym, trzeba na ten cel utworzyć rezerwę – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Tworząc sprawozdania finansowe, spółki muszą przyporządkować koszty do właściwego okresu sprawozdawczego. Takie postępowanie wynika z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego. Przy czym nie ma znaczenia termin, w którym dokonana została zapłata.

Jednym z instrumentów używanym w tym celu są bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Jest to szczególny rodzaj rezerw na zobowiązania, który dotyczy bezpośrednio działalności operacyjnej. Rozliczenia te stanowią zobowiązania przypadające do zapłaty za towary lub usługi, które zostały otrzymane, ale nie zostały opłacone, zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą.

Warto pamiętać, że jeżeli podmiot jest w stanie dokładnie określić kwotę takiego zobowiązania, to powinien ewidencję przeprowadzić za pośrednictwem konta 300 – Rozliczenie zakupu. Konto to daje możliwość zaksięgowania dostaw, dla których moment wykonania usługi/otrzymania zakupionych produktów jest inny od momentu otrzymania faktury.

Może się też zdarzyć odwrotna sytuacja, gdy koszty zostały poniesione z góry, np. na ubezpieczenia czy prenumeratę. Aby przyporządkować takie wydatki do okresów, których dotyczą, należy skorzystać z konta czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 12 marca 2012 r.